• Phần mềm diệt virut Kaspersky

PHẦN MỀM DIỆT VIRUT KASPERSKY

 

Kaspersky sử dụng các cơ sở dữ liệu nhận dạng phân mềm nguy hiểm được cập nhật hàng giờ nhằm bảo vệ hiệu quả người dùng khỏi mọi chương trình hiểm độc hiện đã nhận dạng.

 

Chức năng phòng vệ chủ động chống lại mọi mối đe dọa mới. Mô phỏng hành vi trong một môi trường ảo với các ứng dụng chưa biết, hạn chế sự truy xuất của các ứng dụng này đến tài nguyên hệ thống cũng như giám sát thường kì các hoạt động nhằm bảo vệ người dùng chống lại những chương trình nguy hiểm chưa được nhận diện.

 

Ngăn ngừa các mối đe dọa tiềm tàng. Tìm kiếm và phân tích các lỗ hổng an ninh trong phần mềm cài đặt trong máy (bao gồm cả Microsoft Internet Explorer), cho phép duy trì an ninh hệ thống ở mức độ vừa đủ để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng.

 

Các trình thuật sĩ mới cùng các trình giám sát đặc biệt được bổ sung vào nhằm đơn giản hóa và tạo sự thuận tiện cho người dùng tương tác với ứng dụng. Khả năng hoạt động ở chế độ từng bước giúp người dùng làm việc dễ dàng hơn.

 

       Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Thắng: 0914 633 643

Mr. Hạnh: 0914 322 282

Mr. Hoàng: 0943 265 668

Mr. Định: 0812 63 8888