• NANO - FWBCA

 GIẢI PHÁP TƯỜNG LỬA

 

Firewall

 

 

Bức tường lửa (Firewall) là công cụ bảo vệ an ninh mạng máy tính chống truy nhập trái phép từ mạng bên ngoài (mạng không tin cậy) vào mạng bên trong (mạng tin cậy).

 

 

Firewall là công cụ cần thiết cho mọi cơ quan, tổ chức có mạng tham gia vào mạng diện rộng hay mạng internet. Mục tiêu nghiên cứu xây dựng hệ thống tường lửa là nhằm chủ động nắm bắt công cụ bảo vệ an ninh an toàn mạng máy tính trong thời đại mà nhu cầu sử dụng công nghệ thông tin đang phát triển mạnh, công nghệ mạng máy tính ngày càng cao, tránh phụ thuộc vào công nghệ và các sản phẩm ngoại nhập, đồng thời giảm thiểu đầu tư kinh phí khi mở rộng các điểm nút bảo vệ mạng.

 

 

       Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Thắng: 0914 633 643

Mr. Hạnh: 0914 322 282

Mr. Hoàng: 0943 265 668

Mr. Định: 0812 63 8888