• Phần mềm quản lý báo cáo thống kê

 Tính năng nổi bật của Nano SRS

 
Hệ thống phần mềm quản lý báo cáo thống kê được xây dựng dựa trên môi trường mạng LAN, đáp ứng được số lượng nhiều người sử dụng. Hệ thống này có tính an toàn và bảo mật cao.
Hệ thống cho phép đăng ký từ các báo cáo đầu vào đến các báo cáo đầu ra, cho phép tạo lập các báo cáo tổng hợp, thống kê, mà mỗi một ô trong các báo cáo này có thể được tính bằng một công thức. 

 

1. Ưu điểm của hệ thống phần mềm
Đáp ứng được những yêu cầu thực tế của các Sở Y tế, các bệnh viện tuyến Tỉnh, tuyến Huyện….
Giúp lãnh đạo giám sát các hoạt động tại bệnh viện một cách toàn diện, giảm tiêu cực trong việc quản lý khám chữa bệnh
Tiết kiệm thời gian, nhân lực, vật lực, chi phí 
Phục vụ báo cáo thống kê nhanh chóng, khoa học
Có khả năng liên kết với các thiết bị ngoại vi, phụ trợ khác
 
2. Mô hình tổng quan của phần mềm
Các Module chính của phần mềm:
- Module quản trị hệ thống
- Module phục vụ cập nhật số liệu định kỳ
- Module tạo lập các báo cáo
- Module phụ trách truyền báo cáo, nhận báo cáo
- Module khai thác các mẫu báo cáo
 
3. Các tính năng của phần mềm
Quản trị hệ thống
Cũng như hầu hết các phần mềm khác, tính năng Quản trị hệ thống là tính năng quan trọng, không thể thiếu của phần mềm. Bởi nhờ tính năng này các thông tin, tài khoản sử dụng được bảo mật và phân quyền chức năng một cách rõ ràng.
Đối với mỗi tài khoản được phân quyền, chỉ tài khoản chỉ được phép thao tác trên các chức năng trong phạm vi cho phép và hoàn toàn không thể đọc dữ liệu hay can thiệp vào các dữ liệu, chức năng phân quyền của tài khoản khác.

Quản lý danh mục 
Tính năng này cho phép quản lý danh mục chia theo từng địa bàn như: Tỉnh, Quận, Huyện, Thôn, Xóm, Hộ gia đình…..
Quản lý các danh mục dược, vật tư y tế
Quản lý danh sách chứng sinh, chứng tử
Khi cần tra cứu, chỉ cần vào phần tìm kiếm là có thể tìm thấy thông tin, và có thể kết xuất các dữ liệu nếu được chỉ định.

 
 

Quản lý thống kê báo cáo 
Tính năng này của phần mềm rất hữu ích khi cần thống kê các dữ liệu một cách nhanh chóng (có thể kết xuất ra các file dữ liệu)
Ở mỗi phần thống kê này đều cho phép Thêm/Cập nhật/Xoá các thông tin cũ

       Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Thắng: 0914 633 643

Mr. Hạnh: 0914 322 282

Mr. Hoàng: 0943 265 668

Mr. Định: 0812 63 8888