• Tin hoạt động

Triển khai giải pháp phần mềm quản lý nhân sự cho Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đỉnh(CadiSun)...

Sáng ngày 20/08/2010, Công ty cổ phần công nghệ Nanosoft và Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đỉnh (CadiSun) đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai giải pháp tổng thể phần mềm Quản lý nhân sự cho các đơn vị trực thuộc CadiSun...

 

     Với phạm vi dự án đã ký kết, Nanosoft chịu trách nhiệm xây dựng giải pháp phần mềm quản lý nhân sự (NANO-HRM) phù hợp với yêu cầu của bên CadiSun, đáp ứng quản lý được trên phạm vi:

 

     - Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự tại Trụ sở chính - 230 Thượng Định - Hà Nội

     - Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự tại nhà máy Đại Dương - Hà Nội

     - Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự tại nhà máy Bắc Dương - Cẩm Giang - Hải Dương

 

     CadiSun mong muốn Nanosoft triển khai dự án đúng tiến độ, để đưa phần mềm NANO-HRM áp dụng vào các hoạt động nhân sự trong toàn công ty, qua đó nâng cao được năng lực quản lý trong Công ty.

 

    Ban giám đốc Nanosoft rất hoan nghênh dự án này và coi đây là dự án hợp tác then chốt làm tiền đề cho những dự án về sau.

 

(NANOSOFT-Đưa tin)

       Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Thắng: 0914 633 643

Mr. Hạnh: 0914 322 282

Mr. Hoàng: 0943 265 668

Mr. Định: 0812 63 8888