ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa (The International Organization for Standardization). ISO được thành lập năm 1947 có Trụ sở tại Geneva, và hiện đã có mặt tại 150 Nước trên thế giới, Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào ban chấp hành ISO.

       Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Thắng: 0914 633 643

Mr. Hạnh: 0914 322 282

Mr. Hoàng: 0943 265 668

Mr. Định: 0812 63 8888